One Piece Fanon Wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 15:09, 26 maj 2013Zyriusz tablica edycje 343 bajty +343 Utworzył nową stronę „{| style="border-radius:10px; background:rgba(0, 0, 0, 0.47); border: 1px dashed #ff6600!important; padding:5px; margin-bottom:5px; width:100%;" ! style="font-size:1...”